Vad gör du innan du får besök?

Posted 24.10.2016 in Visitor Management by Marcus Björk

Då du får oväntat besök – inled med att se till att registrera besöket, sätt därefter på kaffet!

Människor, processer och system

Fysisk säkerhet är en viktig komponent för de allra flesta företag. Ofta anväder man nån form av skalskydd för att förhindra obehöriga att få tillgång till känslig information som företagen vill skydda. Grundprinciperna för ett sunt säkerhetstänkande är att veta vilken information som behöver skyddas, veta var vi har informationen och vem som har tillgång till den och veta att enbart behöriga personer har tillgång til informationen.

Som helhet kan man säga att det är en samverkan mellan människor, processer och system. Tillsammans bygger de upp företagens fysiska säkerhet och informationssäkerhet och allt baserar sig på företagets riskhantering och prioriteringar.

Första intryck

Det är också en fråga om de första intryck som ni väljer att ge era besökare. Hur ser mötesinbjudan ut? Vilka möjligheter har besökaren att göra en själv-checkin vid ert kontor? Hur kan ni göra det så enkelt som möjligt för era besökare att checka in, minska på den administrativa overheaden för er och samtidigt kunna sammanställa och systematiskt spara informationen kring vad som händer vid just ert företag?

Check-in sidan på besökssystemet Entrant

Besökshantering

Besökshantering är en viktig komponent för ett företag som hanterar sin fysiska säkerhet. Vem har besökt oss? Varför har besöket ägt rum? När skedde besöket? Det är några av de frågor som vi måste kunna besvara för att med säkerhet veta vem som rör/rört sig i våra utrymmen.

Företag , stora som små, har besök och ofta är det just besökarna och besökshanteringen som tillsammans är den del som uppmärksammats minst i företagets säkerhetsprioriteringar. Ofta har företag nån form av passersystem för sina anställda medan det saknas ett system för att hantera personerna de inte känner, besökarna.

För att effektivt kunna svara på vem som besökt ert företag, när besöket ägt rum, vem som stått som värd för mötet och varför mötet ägt rum behövs en centraliserad databas för att kunna hantera och följa upp besöken.

Besökssystemet Entrant

Besökssystemet Entrant är en lösning som tar hand om besökshanteringen åt er. Entrant blir en integrerad del av företagets vardag oavsett om det är fråga om att ge besökare access till företagets WIFI nätverk, skicka SMS med uppgifter till besökare samt mötesvärdar eller att använda det som ett verktyg för att skicka ut information till personal och besökare vid krissituationer.

Bekanta dig med Entrant så kan du enkelt svara på frågorna, vem, var, när och varför besökare varit på besök hos er.

Written by Marcus Björk

Marcus is a problem solving economics freak with a past in Capital Markets systems. Seeking to solve the big picture from a Project Management view with a hands on understanding of the logic and framework of the tasks at hand.

Constant development, constant improvement. Think it, Tune it, Do it!