Strategic partnership between Deductive Labs and Conosco

We at Deductive Labs are pleased to announce a strategic partnership with IT consultancy company Conosco. This partnership enables our respective clients to benefit from the wide range of services offered by Deductive Labs and Conosco, ranging from security consultancy, security audits, IT support and IT services. This opportunity enables both companies to extend their […]

Continue reading
3 Keeping secrets in AWS

Keeping secrets in AWS

The ability to keep secrets is very important on the internet. There is always someone who tries to get access to anything that is available. A common way to keep secrets is to use password protection. This is an simple principle, you provide the password and get access to the secret. But in the world […]

Continue reading
2 AWS CloudFormation with Ansible

Combining AWS CloudFormation with Ansible

Infrastructure as code is currently a hot topic. It gives advantages such as faster deployment, better security and improved stability. By using AWS it becomes a lot easier to use infrastructure as code. You no longer have to be concerned about physical servers to deploy your stack. But there are still much complexity to handle […]

Continue reading

Absuriditeter, PCI DSS och BAU!

​Det som är absurt för en, är business as usual (BAU) för nån annan. Processer och policyn bör utgör hjärtat för varje välorganiserad och självmedveten organisation. Genom att skapa policyn, definierar du det du vill uppnå och skapar de regler som dikterar företagets regler som processerna och riktlinjerna ska stöda. Kopplingen bör vara självklar men […]

Continue reading

Järjettömyys, PCI DSS ja BAU!

Mikä tuntuu järjettömältä yhdelle voi olla jokapäiväistä (business as usual – BAU) toiselle. Prosessit ja politiikat pitäisi olla jokaisen hyvin järjestetyn ja itsetietoisen liiketoiminnan keskeinen osa. Luomalla politiikan, määrittelet tarkoituksen ja säännöt joita yritys tulee noudattaa prosesseissaan ja ohjeistuksessaan. Vuorovaikutus tulisi olla itsestään selvää, mutta ilman toiminnallista “palautesilmukkaa” asiat luistavat helposti ja nopeasti raiteiltaan. Ollaanpa […]

Continue reading

Vierailijahallinta on kyse ihmisistä

Tietoturvassa on kyse ihmisistäToimitilojen turvallisuus on useimmille yrityksille tärkeä asia. Usein tiloissa käytetään jonkinlaista hälytysjärjestelmää, jotta asiattomat eivät pääsisi käsiksi salassa pidettäviin tietoihin. Järkevä turvallisuusajattelu lähtee siitä, että tiedetään, mitkä tiedot on syytä suojata sekä missä ja kenen saatavilla tiedot ovat. On varmistettava, että vain asianomaiset henkilöt pääsevät tietoihin käsiksi. Kaiken kaikkiaan turvallisuus on ihmisten, prosessien […]

Continue reading
Entrant Checkin Page

Visitor management – it is all about people, really

It is all about people, really!People, processes and systemsPhysical security is an important component for most companies. Usually some kind of perimeter security is used to prevent unauthorised persons to gain access to sensitive information, information that the company wants to protect. The core principles in a sound security strategy is to know what information […]

Continue reading
1 2 3