Vi hjälper säkerhetsfokuserade organisationer att uppnå framgångsrika compliance och säkerhetsprogram.

Deductive Labs hjälper med säkerhet, compliance, automation och kontinuerlig integration - och levererar smarta lösningar för effektiva och moderna företag.

KONSULTERING

Deductive Labs konsulttjänster hjälper kunder med deras teknik-, säkerhets- och automationsutmaningar. Vi kan hjälpa dig att designa en teknisk plan för att växa ditt företag. Samt förbättra era säkerhetsprocedurer och riskhanteringsprocesser. Vi tror på och andas DevOps och kan hjälpa med att öka effektivitet och minska slöseri i er organisation.

Besökssystemet Entrant

BESÖKSSYSTEM

Entrant är ett besökssystem med målet att förenkla din besökshantering. Att registrera besökare, skriv ut besöksbrickor och ta kontrollen över dina besök har aldrig varit enklare. Entrant är portalen till ditt företag. Du vill ha full kontroll över portalen och se vem som passerat, när och varför. Ett måste för organisationer som strävar efter PCI-DSS compliance.

GDPR

GDPR - är ert företag redo för de nya dataskyddsreglerna? Den nya Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) rör alla företag och börjar gälla 25 maj 2018. Vårt erbjudande är ett tjänstepaket med valbara nivåer från informationstjänst och kartläggning till genomförandeplan och implementation.

Har ni utsett dataskyddsombud (DPO)?
Vi står gärna till tjänst med att se över hur Ert dataskyddsarbetet ska bedrivas, både inför och efter att förordningen vunnit laga kraft.